Programma

23-Feb-18

19.30 Gonemo/Redox 3 - Gonemo/Redox 4

21.00 Morado CF 2 - Gonemo/Redox 1


2-Mrt-18

19.30 Gonemo/Redox 2 - Doesburg SC 1

21.30 Brasil ' 77  3- Gonemo/Redox 3

 

5-Mrt-18

20.30 Zavodo 76 1 - Gonemo/Redox 1

 

9-Mrt-18

20.30 Gonemo/Redox 3 - AZSV 3

20.30 AD' 69 1 - Gonemo/Redox 4

Hoofdsponsor