Ambities krijgen nieuw impuls met gevoel voor realiteitszin

WINTERSWIJK - Het verenigingsbestuur van Gonemo heeft afgelopen woensdag met diverse commissieleden en clubadviseur om de tafel gezeten om alvast een blik vooruit te werpen op het aanstaande zaalvoetbalseizoen. De conclusie is dat we een club zijn met ambities, maar wel met gevoel voor realiteit.

Er is sinds de komst van onze nieuwe hoofdcoach sprake van een eerste selectie. In de praktijk betekent dit dat zowel hoofdmacht als de reserves van Gonemo samen trainen. Uiteraard zal er straks een basisformatie geformeerd worden bij het eerste team, maar hierin kunnen lopende het seizoen wisselingen plaatsvinden. Uitgangspunt is dat het vlaggenschip eerst eraan gaat werken om een stabiele hoofdklasser te worden.

Het familietoernooi in december is een evenement dat ieder jaar weer hoge ogen gooit. De organisatie ā€“ er is zelfs uitbreiding op komst ā€“ is in goede handen en ook voor de komende editie zal de feestavond worden gehouden in zaal De Harmonie aan de Groenloseweg.

Samenwerking

Verder zijn er op gebied van presentatie een aantal aandachtspunten, denk aan o.a. publicaties op social media en relatiebeheer sponsoren. Het opzetten van sommige activiteiten is vaak afhankelijk van de beschikbare ondersteuning. De bezettingsgraad binnen enkele commissies krijgt daarom de nodige aandacht. Het idee is geopperd om onderlinge samenwerking te stimuleren en wellicht biedt dit een oplossing een en ander op te kunnen vangen.

Binnen het bestuur is de functie van penningmeester nog steeds vacant. Van bestuurszijde zijn er kandidaten benaderd, echter zonder succes. Invulling van deze vacature heeft een hoge prioriteit en hier wordt aan gewerkt.

Steentje bijdragen

Het vorenstaande is een summiere samenvatting van hetgeen besproken is. Wij zetten er met zā€™n allen onze schouders onder en werken er hard aan om Gonemo op de kaart te zetten. Mochten er leden zijn die een steentje willen bijdragen, neem gerust contact op met het bestuur of een van de andere vertegenwoordigers (zie tab Over Gonemo > Bestuur & Organisatie) binnen onze club.

Succes allemaal en vooral veel plezier!


Programma
Hoofdsponsor